top of page
oversikt 7 (stor fil).jpg

Beneath our feet, within our bodies, beyond our comprehension

April 2024

“Beneath our feet, within our bodies, beyond our comprehension” er en installasjon bestående av kulltegninger, linotrykk og garn flettet sammen til et helhetlig nettverk, en symbiose mellom materialene som sammen blir mer enn summen av disse.

Vi mennesker er uløselig knyttet sammen med jordsmonnet og det intrikate mangfoldet av liv som utgjør det, blant annet sopp. Disse organismene ser ikke ut som oss, oppfører seg ikke som oss, og har heller ikke hjerne. Følgelig blir de tradisjonelt plassert nederst på rangstigen og blir oftest sett på som en passiv kulisse for dyreriket, til tross for at det er et komplekst nettverk som på mange måter overgår dyreriket og det menneskelige samfunnet. Vitenskapen vet fremdeles veldig lite om soppordenen og det er et felt i stadig utvikling.

Verket ble stilt ut på Salongen visningsrom og atelierfellesskap i Stavanger april 2024.

bottom of page